Privacy Statement

 

Privacy AVG beleid

Hieronder vindt u het door ons gehanteerde Privacy AVG

Sweerswitgoed respecteert de privacy van haar bezoekers. De via de website verkregen informatie en/of persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt; tenzij met u vooraf overlegd. Sweerswitgoed zal de gegevens beheren overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde wetgeving.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Sweerswitgoed bedrijfs- en persoonsgegevens vast voor de uitvoering van terugbel of mail verzoeken, offertes, contracten en de administratie voor zowel onze debiteuren als crediteuren en overige relaties. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie over onze diensten te geven en uw mening daarover te vragen. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@sweerswitgoed.nl
Sweerswitgoed.nl maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.
Hiervoor slaan wij informatie op zoals je IP-adres, je surfgedrag en alle persoonsgegevens die je zelf bij ons achterlaat.
Wij gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren om onze website te verbeteren.
Je kunt nu direct toestemming geven voor al deze cookies. Ook kun je de cookie-instellingen wijzigen als je niet wilt dat wij deze informatie delen.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van de door ons verwerkte gegevens gebruik van beveiligde bestanden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U kunt ons verzoeken aan u mede te delen of, welke en hoe de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, in geval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit voor zowel onze debiteuren als crediteuren en overige relaties.

Bezoekgegevens website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals b.v. de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. Wij gebruiken uw gegevens niet om u te benaderen op welke wijze dan ook zonder u toestemming. Wijzigingen Sweers Witgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij raden u aan deze regelmatig te controleren voor een mogelijke update.

Vragen? Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met info@sweerswitgoed.nl

 

Algemene Voorwaarden:

Bestellingen

U kunt per telefoon, per mail of via de webshop bestellen. 

Betalingen en Fabrieksgarantie bepalingen:

U hoeft pas te betalen bij aflevering via een mobiele pinautomaat.

Wij leveren alleen nieuwe producten met minimaal 2 jaar fabrieksgarantie. U krijgt uw factuur (tevens garantiebewijs)per mail toegestuurd. Overige rechten en plichten tussen verkoper en koper staan uitvoerig beschreven in de Nederlandse wetgeving die ook van toepassing is op de overeenkomst. 

 

Versie 3-2020